Oddano do użytku 3-kilometrowy odcinek drogi S1, przyszłej obwodnicy Bielska-Białej. Całość 12-kilometrowej północno-wschodniej obwodnicy ma być otwarta już w drugiej połowie października 2011. Całkowity koszt inwestycji, powstającej od 2008 roku ma wynieść 1,2 miliarda zł brutto. Wykonawcą jest konsorcjum firmy Hermann Kirchner Polska.