Tygodnik The Ekonomist przedstawił analizę, pokazującą w jaki sposób kraje radziły sobie podczas ostatniego kryzysu finansowego. Posłużył się przy tym porównaniem wzrostu wartości PKB na głowę mieszkańca. Spowolnienie najsilniejszych gospodarek pozwoliło przesunąć się polskiemu PKB na piątą pozycję - przez 3,5 roku PKB na osobę wzrósł w Polsce o ponad 10 %. Wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone, Rosję, Wielką Brytanie czy Japonię. Czołowe miejsca zajęły Chiny, Indie, Argentyna i Indonezja.