Wg danych GUS, w lipcu 2011 w Polsce inflacja wzrosła o 4,1% w ujęciu rocznym, natomiast spadła o 0,3% w stosunku do poziomu z czerwca 2011. Największy wpływ na obniżenie wyniku miały spadki cen żywności o 1,9% oraz odzieży i obuwia o 2,3%. Natomiast podwyżki o 0,6% cen towarów i usług związanych z mieszkaniem, a także cen usług kultury i rekreacji o 0,8% zatrzymały dalszy spadek wskaźnika inflacji.