GUS podał w komunikacie, że deficyt w handlu zagranicznym w Polsce, w okresie styczeń – czerwiec 2011 wyniósł 6,7 mld euro. Eksport wzrósł o 14,6% r/r i wyniósł 66,7 mld euro, a import zwiększył się o 15,4% r/r i osiągnął 73,4 mld euro. Według deklaracji Intrastat, ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się: minus 9,5 mld euro (37,7 mld zł) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej: minus 4,7 mld euro (18,4 mld zł). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi: 7,5 mld euro (29,7 mld zł).