Wg badania Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu br. 9%, tzn. spadła o 0,2% m/m i 0,6% r/r. We wszystkich krajach UE poziom bezrobocia wyniósł w czerwcu 9,4% wobec 9,4% m/m i 9,7% r/r. Biorąc pod uwagę poszczególne kraje Unii rynki pracy są bardzo zróżnicowane, np. w Austrii bezrobocie wyniosło 4%, w Holandii 4,1%, a najwyższe jest w Hiszpanii 21%.