Sejm przyjął nowelizację ustaw o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o gospodarce nieruchomościami. Zmiany w pierwszej ustawie dotyczą przede wszystkim poszerzenia grona uprawnionych. O przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będą mogli ubiegać się wszyscy, pod warunkiem, że mają prawo użytkowania wieczystego przynajmniej od sześciu lat, nie są cudzoziemcami, uwłaszczenie nie dotyczy ogródków działkowych oraz gruntów użytkowanych przez podmioty będące własnością gminy lub skarbu państwa. W przypadku budynków wielorodzinnych wystarczać będzie wniosek większości, a nie jak poprzednio zgoda wszystkich lokatorów.