Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, EBOR w swoim lipcowym raporcie podtrzymuje swoje majowe prognozy, dotyczące poziomu PKB w Polsce: w 2011r. osiągnie 3,8% wzrostu, a w 2012r. 3,5%.