NBP podał, że inflacja bazowa w Polsce w czerwcu 2011, po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 2,4% w rozliczeniu rocznym, wobec 2,4% w maju (r/r); inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w tym czasie 4% r/r, wobec 4,8% w maju; inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,8% r/r, wobec 4% w maju.