Od września 2012 roku pracodawcy zatrudniający uczniów w celu doskonalenia zawodu otrzymają dotację w wysokości 224 zł za każdy miesiąc, niezależnie czy będzie to 24 czy 36 miesięcy kształcenia. Takie są założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.