Prokom Investments, właściciel spółki Pomorskie Farmy Wiatrowe (PFW) sprzedał 100% jej udziałów firmie Petrolinvest za cenę 36,93 milionów złotych. Petrolinvest jest pierwszą w Polsce prywatną firmą zajmującą się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu. PFW została utworzona przez Prokom w celu budowy lądowych farm wiatrowych; w skład jej majątku wchodzą też 423 ha gruntu. Obecnie realizuje 3 projekty farm wiatrowych na Żuławach, o łącznej mocy ok. 100 MW. Przy realizacji dwóch projektów współpracuje z jednym z zagranicznych funduszy inwestycyjnych, znanym już w Polsce (nie podano jego nazwy). Fundusz ten zapewnił sobie gwarancję odkupu udziałów PFW od Petrolinvestu po zakończeniu inwestycji, czyli po ok. 2-3 latach. Uzyskane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie odwiertów ropy Shyrak i Emba w Kazachstanie. Petrolinvest i Prokom Investments należą do Ryszarda Krauze.  

(źródło: PAP)