Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi planów miejscowych uchwalanych na obszarach, gdzie obowiązywał plan przyjęty przed 1 stycznia 1995 roku. Wątpliwości budziło ustalanie wartości nieruchomości na obszarach obejmowanych nowym planem, tzn. podtrzymywanie zapisów starego planu. Obecnie wzrost wartości nieruchomości będzie liczony jako różnica między wartością z nowego planu a wartością określoną w poprzednim planie. Na pierwszym miejscu ma być sytuacja korzystniejsza dla właściciela tej nieruchomości, tak więc dopuszcza się również utrzymanie wartości ze starego planu, jeśli jest ona wyższa. Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.