We środę, 6 lipca RPP podejmie ostateczną decyzję, czy pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W ubiegłym miesiącu członkowie Rady deklarowali chęć wstrzymania podwyżek stóp i obserwację reakcji rynku na dotychczasowe działania antyinflacyjne. Przypomnijmy, że inflacja w maju 2011 wyniosła 5%, natomiast główna stopa procentowa, referencyjna wynosi 4,5% od czerwca br. Za utrzymaniem obecnego poziomu stóp przemawiają: niższy wzrost płac i gorsze dane nt. produkcji przemysłowej.