Z badań TNS OBOP wynika, że w Polsce najbardziej wyrazistą marką samochodową jest Volkswagen. Cieszy się opinią marki niezawodnej, wysokiej jakości i bezpiecznej. Kolejne miejsca zajmują: Toyota i Opel.