Wrocław został wybrany jednogłośnie na Europejską Stolicę Kultury 2016; komisja selekcyjna złożona z ekspertów Unii Europejskiej i Polski podjęła decyzję jednogłośnie. Stolica Dolnego Śląska pokonała Warszawę, Lublin, Gdańsk i Katowice. Idea wyboru europejskiej stolicy kultury narodziła się w 13 maja 1985 roku z inicjatywy ówczesnej greckiej minister kultury Meliny Mercouri. Od 2005 roku co roku tę zaszczytną funkcję pełnią dwa miasta – jedno ze „starej” Unii, a drugie spośród państw nowoprzyjętych.