Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę 18 313 złotych na gminę Roźwienica, która pobierała bezprawnie opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. UOKiK ustalił, że gmina niezgodnie z prawem zastrzegała możliwość pobierania opłat za czynności administracyjno-techniczne od osób, które chcą przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Nie było to uzasadnione żadnymi przepisami.