Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden podał, że PKB Niemiec wzrósł w I kwartale 2011 roku o 5,2 % rok do roku, bez uwzględniania czynników sezonowych, po wzroście w IV kwartale 2010 o 3,8 %.