W obiekcie edukacyjno-badawczym swoje nowe siedziby będą miały wydziały: Budownictwa Lądowego i Wodnego, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska oraz Mechaniczno-Energetyczny. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską oraz budżet państwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt realizacji to prawie 70 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2012 roku. Projekt architektoniczny powstał w pracowni APA Kuryłowicz & Associates.