Ministerstwo finansów chce wprowadzić zmiany do projektu ustawy o odwróconej hipotece, czyli odwróconym kredycie hipotecznym: emeryt, który jest właścicielem mieszkania albo domu lub terenu będzie otrzymywał comiesięczne wynagrodzenie w zamian za obciążenie nieruchomości kredytem hipotecznym. Zmiana ma polegać na zachowaniu przez dotychczasowego właściciela prawa własności aż do jego śmierci, czego nie przewidują rozwiązania proponowane przez fundusze komercyjne.