Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podaje, że liderem w produkcji energii elektrycznej z wiatru była w 2010 roku Hiszpania (43 TWh). Energetyka wiatrowa zaspokoiła 16,4% zapotrzebowania tego kraju. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy – z 6,2% pokrycia zapotrzebowania.