Przedstawiciele PKPP Lewiatan uważają, że nowa ustawa z dnia 28 czerwca 2012, zabezpieczająca interesy podwykonawców pracujących przy kontraktach na roboty budowlane dla GDDKiA na podstawie zamówień publicznych, dyskryminuje duże firmy, a chroni tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W razie upadłości generalnych wykonawców duzi przedsiębiorcy otrzymają należności w wysokości wynikającej z podziału masy lub układu. Tymczasem, beneficjenci ustawy będą otrzymywali zapłatę niezależnie od wyniku podziału masy lub układu. (źródło: wnp.pl)