Kobiety w Polsce są coraz bardziej przedsiębiorcze – są właścicielkami już 37% małych firm, deklasując średnią unijną, wynoszącą 25%. Z badań Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, które przedstawił Dziennik Gazeta Prawna, wynika, że w zarządach firm pracuje już 92 tys. kobiet, 24 tys. z nich jest prezesami, dyrektorami zarządzającymi lub przewodniczącymi np. fundacji, a 15 tys. pełni funkcję wiceprezesa. Eksperci rynku pracy zauważają, że duża liczba firm zakładanych przez kobiety to również wynik ograniczania im dostępu do najwyższych stanowisk w korporacjach. Kobiety są też lepiej wykształcone i częściej kończą studia wyższe niż mężczyźni.