Projekt aktualizacji ustawy o ochronie praw lokatorów daje gminom możliwość sprawdzania faktycznego poziomu dochodów lokatorów, znosi prawo do dziedziczenia mieszkania, pozwala na zawieranie umów na czas określony oraz dopuszcza eksmisję bardziej zamożnych mieszkańców. Ministerstwo liczy, że nowe regulacje prawne zachęcą gminy do inwestowania w budowę mieszkań czynszowych, których ciągle brakuje. Wg badania Instytutu Rozwoju Miast na mieszkania gminne czeka obecnie około 125 tys. rodzin.