Powodem było utrudnianie przeprowadzania kontroli przez UOKiK. Decyzja ta dotyczy kontroli z grudnia 2009 roku, odbywającej się równocześnie w siedzibach pięciu spółek: PTC, Polkomtel, P4, Info TV FM oraz NFI Magna Polonia. Postępowanie miało na celu ustalenie, czy mogło dojść do zawarcia ograniczającego konkurencję porozumienia dotyczącego usługi telewizji mobilnej. Kontrolującym uniemożliwiano kontakt z członkami zarządu spółek oraz przekazywano niekompletne materiały. Czy Polkomtel odbije sobie tę stratę przerzucając koszty na klientów?