Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-luty 2011 r. oddano do użytku 17 812 mieszkań, tj. o 21,4% mniej niż w 2010 r.; rozpoczęto budowę 13 678 mieszkań, tj. o 23,9% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu z okresem styczeń-luty ub. roku do 19 842 mieszkań, tj. o 8,5%.

Największy udział (64,7%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-luty 2011 r. wybudowali 11 527 mieszkań (o 1,3% mniej niż przed rokiem). Deweloperzy oddali do użytku 5 391 mieszkań, tj. o 36,3% mniej niż w ub. roku, co stanowiło 30,3% ogólnej liczby mieszkań przekazanych do użytku. Spółdzielnie mieszkaniowe w tym okresie oddały do użytku 375 mieszkań, tj. o 72,0% mniej niż przed rokiem.