W ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" powstanie ponad 2 tysiące kilometrów sieci światłowodowej dla Internetu i 214 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, które będą punktami styku dla operatorów telekomunikacyjnych zainteresowanych korzystaniem z usług sieci. Koszt to prawie 300 milionów złotych, z czego 230 milionów pochodzić będzie z dofinansowania UE. Porozumienie pomiędzy marszałkiem województwa podkarpackiego i PARP zostało już podpisane. Projekt ma przeciwdziałać zagrożeniu tzw. wykluczeniem cyfrowym tego regionu Polski.