Mowa o tym, że rząd Donalda Tuska ok. 4,8 mld zł z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko na kolej przekazał na budowę dróg.

Związkowcy w wystosowanym liście napisali "Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP zwraca się z prośbą o podjęcie procedury wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i o udzielenie odpowiedzi na zasygnalizowane problemy w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma".

Związkowcy uważają, że rząd Donalda Tuska nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego i działa na szkodę równomiernego rozwoju Unii Europejskiej, polskiego transportu kolejowego i wszystkich obywateli.

 

 

Źróło "Money.pl"