Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2010, gospodarka polska rozwijała się ponad dwa razy szybciej niż w roku 2009.

W najbliższych dwóch latach Polska będzie nadal  należała do najszybciej rozwijających się krajów rejonu. Głównym żródłem wzrostu gospodarczego pozostaną rosnące wydatki gospodarstw domowych, wspierane przez ożywienie popytu inwestycyjnego.

W  roku 2011 będzie miał miejsce szyt wykorzystania unijnych pieniędzy przeznaczonych na inwestycje.

 

Źróło "Puls Biznesu".