Dane Instytutu Turystyki pokazują, że w Polsce przybyło około 8 procent pasażerów. Oczywiście liderem tego wzrostu jest LOT, który w samym roku 2010 obsłużył 4 i pół miliona podróżnych.

Pomimo rosnącej liczby podróży LOT jest nadal pod kreską. W 2010 roku strata operacyjna spółki zmniejszyła się jednak o ponad 50 milionów złotych do 160 milionów. Z prognoz wynika, że straty nie uda się również zlikwidować w 2011r.

W Europie Turkish Airlines, wypracowały aż 16 procentowy wzrost liczby pasażerów.