Giełda poinformowała jednocześnie o nawiązaniu partnerskich rozmów z Nasdaq OMX Group. Bierze również pod uwagę wydłużenie handlu derywatami z 11.30 do 2-giej lub 3-ciej po południu czasu miejscowego.

 

 

Źróło "Puls Biznesu".