Oszacowano, iż w 2010r. urodziło się w Niemczech od 665 tys. do 680 tys. dzieci, zmarło zaś od 850 tys. osób. Oznacza to, żę odnotowano od 180 tys. do 195 tys. mniej urodzin niż zgonów.

Dodatni bilans migracji do i z RFN nieco złagodził skutki ujemnego przyrostu naturalnego, lecz nie wyrównał. W ubiegłym roku przybyło do tego kraju ok. 80-100 tys. więcej osób, niż go opuściło.

 

Źródło "Onet.pl".