Pomimo tego, iz w mijającym roku Polska zanotowała 4 procentowy wzrost gospodarczy, to konsumenci twierdzą, że nie zauważyli poprawy koniunktury. Sondaż Grupy IQS dla "Pulsu Biznesu" wykazał, iż co trzeci Polak twierdzi, że jego sytuacja materialna w roku 2010 pogorszyła się, z kolei poprawę w swoim portwelu zauważyło tylko 15 procent ankietowanych.

Bardzo duża część społeczeństwa określa swoją sytuację mianem kryzysowej, obserwowanie ciągłych zwolnień, wzrost cen w sklepach, oraz brak zadowalających  podwyżek nastawia Polaków pesymistycznie na nadchodzący 2011 rok.

 

Źródło"Puls Biznesu".