Osoby, które w najbliższym czasie zdecydują się na zakup mieszkania albo domu, z pewnością słyszały o rządowym programie wsparcia finansowego „Mieszkanie dla Młodych”. Wiele z nich nie wie jednak, jak w praktyce wygląda proces uzyskania dopłaty do zakupu nieruchomości. Na oficjalnej stronie programu pojawiła się informacja, która w wyczerpujący sposób powinna odpowiadać na te pytania. Na jej podstawie również my przedstawiamy poniżej przykład, w jaki sposób przebiega proces otrzymania dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” jak i kredytu na zakup nieruchomości.

W pierwszej kolejności weryfikacji poddawany jest wniosek o przyznanie kredytu z dofinansowaniem wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Osoba ubiegająca się o otrzymanie dopłaty w ramach programu musi przedłożyć w banku wszystkie potrzebne dane. Będą to z całą pewnością informacje na temat nieruchomości, którą chcemy nabyć, a więc jej całkowita powierzchnia oraz cena. Ważne jest również określenie, jaki kredyt chcemy zaciągnąć w tymże banku, a więc jaka kwota nas interesuje, na ile lat chcemy rozłożyć spłatę itp. Bank sprawdzi z całą pewnością historię oraz zdolność kredytową osoby, która ubiega się o kredyt z dopłatą. Następnie zostanie ona poddana weryfikacji pod kątem tego, czy spełnia warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” i czy może zostać zakwalifikowana do ubiegania się o przyznanie dofinansowania.

Po weryfikacji powyższych danych bank wyda wstępną decyzję kredytową. Jeśli będzie ona pozytywna, przyszły kredytobiorca będzie musiał przedłożyć wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami. W tym miejscu przyszły kredytobiorca będzie musiał wypełnić pierwszy punkt wniosku o dofinansowanie wkładu własnego a także załącznik nr 1 do wniosku kredytowego, który stanowią najczęściej stosowne oświadczenia i zobowiązania.

Bank podda weryfikacji przedłożone dokumenty i jeśli zostanie wydana pozytywna weryfikacja, klient banku będzie mógł skorzystać z kredytu z dopłatą w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

W następnej kolejności wniosek o przyznanie dofinansowania zostanie zarejestrowany. Zazwyczaj następuje to w momencie przyjmowania wniosku o przyznanie kredytu. Co istotne, przyszły kredytobiorca musi poddać się weryfikacji i zarejestrować wniosek tego samego dnia.

Kolejnym punktem jest oczekiwanie na akceptację wniosku. Ustawowo musi to nastąpić w ciągu 60 dni od  daty zarejestrowania wniosku. W tym przedziale czasowym klient banku otrzyma informację, czy jego wniosek został rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie.

Jeśli wydana decyzja jest pozytywna, klientowi nie pozostaje nic innego, jak pojawić się w banku w celu podpisania umowy o kredyt z dopłatą. Kiedy taka umowa zostanie już podpisania, kredyt klienta zostanie uruchomiony.

Program „Mieszkanie dla Młodych” to często ogromna szansa dla osób, które marzą o zakupie własnej nieruchomości, jednak nie posiadają na ten cel wystarczających środków finansowych. Dzięki programowi rządowych dopłat mogą one zrealizować to marzenie i stać się właścicielem nieruchomości.

Wprawdzie początkowo program „Mieszkanie dla Młodych” budził mieszane uczucia. Wynikało to z faktu, że warunki przyznania dofinansowania były bardzo rygorystyczne. Po prowadzeniu w życie zmian w tej kwestii, jakie niedawno miały miejsce, szansę na uzyskanie kredytu z dopłatą zyskało wielu Polaków. W efekcie znacząco wzrosło zainteresowanie samym programem „Mieszkanie dla Młodych”, jak również kredytami, jakie dostępne są w bankach objętych programem.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN