Od września będziemy mogli korzystać z programu Mieszkanie dla Młodych na nowych zasadach. Zmian jest kilka, a ich wejście w życie oznacza, że z dofinansowań korzystać będzie mogła większa ilość zainteresowanych.

Najważniejsza zmianą jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup nieruchomości w rynku wtórnego. Oznacza to, że korzystać z dofinansowania będą mogli nie tylko mieszkańcy dużych miast, ale również mniejszych miejscowości, gdzie deweloperzy rzadko kiedy lokują swoje inwestycje. Beneficjenci uzyskają dopłaty na mieszkania i na domy jednorodzinne. Trwają obecnie prace nad ustaleniem mnożnika, który będzie stosowany do wyliczania kwot dofinansowań. Przewiduje się, że będzie on oscylował między wartościami 0,8 a 0,9. Obecnie mnożnik dla rynku pierwotnego wynosi 1,1.

To duża, z pewnością bardzo korzystna zmiana w programie Mieszkanie dla Młodych, ale nie jedyna. Nowelizacja ustawy przewiduje również zmiany w zakresie dofinansowań dla rodzin wielodzietnych. W przypadku małżeństw i osób samotnych posiadających minimum trójkę dzieci, zostanie zniesiony rygor „nieposiadania pierwszego mieszkania”, a także limit wieku, który do tej pory wynosił 35 lat. W przypadku rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujących minimum trójkę dzieci zmieni się również mnożnik dopłat, z 15 na 30 %, wzrośnie także dofinansowanie metrażu lokalu (obecnie maksymalny limit wynosi 50 metrów kwadratowych, który zostanie zwiększony do 65 metrów kwadratowych). Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie limitu dopłat – przewiduje się, że nawet do poziomu 100 000 zł.

Nowelizacja to również duże udogodnienie dla osób niepozostających w związku małżeńskim. Po wejściu w życie noweli, o wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się również narzeczeństwa, czy związki partnerskie.

Będzie również możliwość zakupu mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej w ramach umowy o budowę lokalu (przed rozliczeniem kosztów budowy). Dopłata będzie wówczas udzielana na wkład budowlany przekazany spółdzielni mieszkaniowej, który wniesiony będzie umożliwiał uzyskanie prawa własności mieszkania.

W chwili obecnej, przepisanie własności części mieszkania na współmałżonka obwarowane jest obowiązkiem zwrotu części lub całości dofinansowania. Od września nowelizacja umożliwi przepisanie własności części mieszkania zakupionego w ramach MdMu, po zawarciu małżeństwa.

O dofinansowanie będzie można się ubiegać w ramach prac adaptacyjnych: starych kamienic, strychów, loftów, o ile oczywiście, w wyniku tych prac powstaną nowe lokale mieszkalne.

Analitycy rynku przewidują, w związku z nowelizacją ustawy o programie Mieszkanie dla Młodych, duże ożywienie na rynku nieruchomości. Szacuje się, że gwałtowny wzrost zainteresowania programem może sprawić, że pula środków na ten rok może okazać się niewystarczająca. W tym roku wynosi ona 715 mln zł. Na pewno będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Katarzyna Surma, redaktor wgn.pl