Zainteresowanie budzą przede wszystkim działki rolne, ponieważ są one kilkakrotnie tańsze od działek budowlanych. W okolicach Krakowa działka budowlana kosztuje nawet trzykrotnie więcej od rolnej. Ale wielu doświadczonych kupujących wie, że przekształcenie działki rolnej w budowlaną to dobra znajomość przepisów i czasami długie lata oczekiwania na decyzję ze strony ministerstwa.

W 2005 roku firma TARA S.A przedstawiła projekt zabudowy fragmentu terenu Parku Narodowego w Gminie Skała. Na obszarze 150 ha miało powstać luksusowe osiedle domów willowych. Gmina Skała zwróciła się do władz Parku o zatwierdzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ale te nie wyraziły zgody na budowę. Burmistrz Gminy zwrócił się więc do ministra środowiska, od którego Gmina dostała negatywną odpowiedź. Inwestycja nie powstała. Natomiast w Gminie Krzeszowice, w Paczółtowicach powstał nowoczesny kompleks kameralnych budynków Valley Golf Village, w skład którego wchodzi 166 ekskluzywnych apartamentów o powierzchni od 52,5 m2 do 140 m2, każdy z podziemnym garażem i słonecznym tarasem widokowym.

Kupując działkę, należy zwrócić szczególną uwagę, czy gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Brak planu oznacza, że odrolnienie działki jest niemożliwe, co za tym idzie nie uzyska się pozwolenia na budowę. Jeżeli zaś grunt jest odrolniony, ale dobrej klasy, należy wystąpić do starostwa o wyłączenie takiej działki z produkcji rolnej. W przypadku wyłączenia ziemi dobrej jakości konieczne jest uzyskanie zgody wydziału geodezji starostwa powiatowego. Po uzyskaniu decyzji o wyłączeniu można składać wniosek o pozwolenie na budowę. Jeżeli ziemia jest gorszej jakości, wyłączenie jest nie potrzebne.

 

Justyna Kulawik

Property Journal