Problem bezpieczeństwa ma znacznie szerszy wymiar. Po raz pierwszy od II Wojny Światowej zostały zakwestionowane istniejące granice i na dłużej „separatyści” oraz wojska obcego mocarstwa okupują terytorium Ukrainy. Europa mówi o kompromisie i o potrzebie negocjacji, ale to wcale nie rozwiązuje problemu.

Europejski Instytut Nieruchomości od kilku lat prowadzi szereg projektów, które wspierają przemiany gospodarcze na Ukrainie i służą budowie nowej świadomości gospodarczej ukraińskich przedsiębiorców, w tym zarządców i deweloperów. Ukraina po wyborach ma nowy parlament, ale proces przebudowy dopiero się rozpoczyna. Ukraińskich przedsiębiorców czeka zmiana mentalności. Ten proces nigdy się nie skończy, a każdy postęp na tym polu wymaga ogromnej pracy i konsekwencji zarówno prawników tworzących nowe regulacje prawne, a przede wszystkim polityków, którzy nadają im codzienny kształt.

Rok 2014 był w Polsce rokiem odradzającej się koniunktury gospodarczej i wielokrotnie na łamach „Property Journal” eksperci wypowiadali się na ten temat. Poszczególne segmenty rynku nieruchomości w Polsce są przez zewnętrznych inwestorów postrzegane są jako rynki stabilne i bezpieczne. W pierwszej połowie 2014 roku na polskim rynku nieruchomości komercyjnych zawarto transakcji na łączną kwotę ponad miliard euro. Jest to 27% więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku. Polska stała się bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestycji na potrzeby firm autsortsingowych, stąd szczególną aktywność inwestycyjną odnotowaliśmy w segmencie obiektów biurowych. Na tym rynku dominują duże międzynarodowe fundusze inwestycyjne, które inwestują nie tylko w Warszawie, ale także w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i w kilku innych miastach w Polsce. Kraków stał się najbardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestycji firm autsortsingowych w Europie. Również na rynku nieruchomości magazynowych notujemy wysoką aktywność. Wolumen transakcji w pierwszej połowie roku przekroczył kwotę 307 mln euro.

Nieruchomości handlowe to od kilku lat główny składnik transakcji na rynku nieruchomości w Polsce. Tylko w pierwszej połowie roku 2014 oddano do użytku 145 tys. m2 nowoczesnej powierzchni handlowej, to jest ok. 10% więcej powierzchni niż w tym samym okresie 2013 roku. Cechą charakterystyczną nowych inwestycji jest to, iż galerie i inne obiekty handlowe budowane są w miastach do 100 tys. mieszkańców.

Największym ukończonym obiektem w tej kategorii było „Atrium Felicity” w Lublinie o powierzchni 75 tys. m2. Ponadto otwarto nowe galerie w Kaliszu, Kutnie, Ostrołęce i Siedlcach. Kolejne projekty są przygotowywane w Olsztynie, Wrocławiu, Krakowie, a także w mniejszych miastach Śląskich.

 

Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej wyniesie w 2014 r. prawdopodobnie ok. 495 tys. m2. To nieco mniej niż w 2013 r., ale rok ubiegły był rokiem rekordowym. W powszechnym Nowe powierzchnie komercyjne znajdziemy w każdym średnim i większym mieście, ale statystyczne wciąż jeszcze daleko nam do Krajów Europy Zachodniej. Inwestorzy szczególnie ostrożnie wybierają nowe lokalizację i analizują budżety inwestycyjne. Cały czas wskaźnik pustostanów dla powierzchni komercyjnych, biurowych utrzymuje się na poziomie kilku procent, co zachęca do dalszych inwestycji.

Na rynku powierzchni mieszkaniowych deweloperzy realizują inwestycje, które znajdują nabywców, a nowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego MDM (mieszkanie dla młodych) pomimo początkowych trudności staje się coraz ważniejszym instrumentem wspierającym nowe inwestycje. Na tym tle rośnie popyt na grunty pod inwestycje, szczególnie poszukiwane są tereny pod „mieszkaniówkę” w dużych miastach, ale również zainteresowanie deweloperów wzbudzają mniejsze miejscowości, w których deweloperzy do tej pory nie przejawiali większej aktywności. Dotyczy to szczególnie miast satelickich wokół dużych aglomeracji.

Zanotowano ożywienie na rynkach nieruchomości w kurortach turystycznych oraz uzdrowiskach. Powstają nowe pensjonaty i apartamenty dla nabywców, i to zarówno w pasie wybrzeża jak i w rejonie Dolnego Śląska i w rejonach podgórskich, Beskidach, w rejonie Zakopanego. Wykreowane zostały nowe centra turystyczne, które dzięki inwestycji w nową infrastrukturę sportową i rekreacyjną stały się atrakcyjnymi miejscami do inwestowania.

Rok 2014 przyniósł też zwiększone zainteresowanie rynkiem mieszkań dla seniorów. Coraz więcej inwestorów decyduje się na projektowanie i realizowanie kompleksowych obiektów dla seniorów z pełną ofertą w zakresie rehabilitacji i opieki dla ludzi starszych. Co krok organizowane są konferencje i programy wspierające gospodarkę senioralną, a jednym z ważniejszych wydarzeń był pierwszy Kongres Gospodarki Senioralnej, który obradował w dniu 29 października br. Zaprezentował nowy model prywatnych i publicznych inwestycji w usługi dla osób starszych. Uczestnicy Kongresu ocenili potencjał branży, i jej znaczenie dla gospodarki, a w szczególności dla rynku pracy. Usługi dla seniorów otwierają nowe możliwości zatrudnienia w małych i średnich ośrodkach, dziś skazanych na dekoniunkturę. Kongres został objęty Honorowym Patronatem  Ministerstwa Gospodarki oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kiedy w połowie 2013 Europejski Instytut Nieruchomości zrealizował w Krakowie międzynarodową konferencję na temat „wyzwań dla polityki senioralnej w Polsce”, nie sądziliśmy, że rynek odpowie tak szybko i kompleksowo. Ale już wtedy doświadczeni praktycy rynku nieruchomości w tym obszarze wskazywali na atrakcyjność i dużą stabilność takich inwestycji.

W dniach 7-9 listopada 2014 r. odbywał się tradycyjnie Kongres grupy WGN. Po raz kolejny doświadczeniem uczestników tego kongresu było poczucie stabilności i bezpieczeństwa działania w sieci WGN. Dobra reklama oraz szeroka oferta, a także wysoki poziom zawodowy stanowi o sile tej organizacji i o możliwości jej rozwoju na polskim rynku usług nieruchomości.

 

Jacek Kolibski, Europejski Instytut Nieruchomości