Zagadnienia

1) Rynek inwestycyjny na terenie Niemiec
2) Perspektywy rozwojowe.

Moje nazwisko: Andrzej Abrahamowicz, prowadzę od lat biuro nieruchomości w Berlinie. Chciałbym podzielić się z państwem moimi spostrzeżeniami na temat rynku inwestycyjnego na terenie Niemiec, a także Berlina, w którym mieszkam i pracuję. Moje spostrzeżenia oparte są na sondażu rynku nieruchomości, artykułach zamieszczonych w prasie oraz internecie. Opierając się na statystyce i na moich doświadczeniach, rynek w Niemczech jest stabilny i ma tendencję zwyżkową. Dane statyczne mówią, że większość z 96% respondentów odpowiedziało, że wydatkowanie pieniędzy w nieruchomości było jak dotychczas ich największą życiową inwestycją. Dla przykładu inwestycje społeczeństwa niemieckiego w nieruchomości opierając się na danych prasowych (źródło: Berliner Zeitung) wynosi 4,03 bilionów Euro – porównując inwestycje społeczeństwa niemieckiego w dobra materialne np. samochody wynosi tylko 0,97 bilionów Euro ( Ber Zeitung). Biorąc więc pod uwagę np. budownictwo jednorodzinne ceny są zróżnicowane w zależności od położenia na terenie Niemiec. Średnie ceny domów jednorodzinnych w roku 2004 – przykładowo:

1. Hamburg – 270.700 €
2. Berlin – 234.500 €
3. Bawaria – 200.00€
4. Brandenburg - 105.00 €

Trzeba też dodać, że dobrą koniunkturę na rynku nieruchomości nakręcają banki obniżając stopy procentowe np. kredyt hipoteczny – w Berliner Bank wynosi: Kredyt efektywny pięcioletni – 3,46 %. Kredyt efektywny dziesięcioletni – 4 %. Dane pochodzą z dnia 1 września 2005. Biorąc pod uwagę kupno mieszkań własnościowych ceny w Niemczech Zachodnich wynosiły średnio 121.000 € i prawie nie ulegały zmianie ( -0.3%), natomiast we Wschodnich Niemczech ceny spadły do około 7.8 % tj. 102.600 €, ale rok 2003 przyniósł prawie 10 procentową podwyżkę cen.
Trzeba także powiedzieć, że Berlin dominuje w budowie i kupnie mieszkań własnościowych, np. mieszkanie własnościowe w Berlinie - dzielnica Lichtenberg o wielkości od 80-100 m² , mieszkanie – normalny standard do dobrego standardu kosztuje od 700- 850 € za metr kwadratowy, natomiast w przedziale od dobrego standardu do luksusowego standardu , koszt jednego metra kwadratowego wynosi 850- 950 €.
Wracając do inwestowania w grunty budowlane, chciałbym powiedzieć, że ceny są zróżnicowane z względu na ich położenie, np. w zachodniej części Niemiec ceny gruntów budowlanych wzrosły w ostatnich latach i wynoszą średnio 123 € za metr kwadratowy. W 2004 roku, statystycznie biorąc, wzrost jest o około 33,7 % w porównaniu do roku 2002.
Odwrotna sytuacja jest w cenach gruntów budowlanych , które spadły
z około 6 % w stosunku do roku 2002 (źródło ifs Berlin). Średnio w całych Niemczech cena 1 m² gruntu budowlanego wynosi 102 Euro za m² w tym :

a)strona wschodnia – 47 € m ²
b)strona zachodnia – 123 € m ²

Statystycznie biorąc najdroższe grunty budowlane są w Bawarii i wynoszą około 223 € za m², natomiast są w Saksoni – Anhalt i wynoszą 39 € za m kw.
W Niemczech nastąpiła stagnacja cenowa nowobudowanych domów
W porównaniu z innymi krajami Europy. Przykładem są ceny budowanych
domów jednorodzinnych w Luxemburgu, Anglii i Holandii i wahają się w
granicach 260.000 € do 275.000 €, tj. około 20% więcej jak w Niemczech
Zachodnich.
Wszystkie dane są orientacyjne, gdyż oficjalnie dane statystyczne w nieruchomościach w Europie nie egzystują - są to tylko analizy ( źródło Berliner Zaitung).
Chciałbym powiedzieć kilka słów o Berlinie .
Po długiej stagnacji na rynku nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym np. biura, w Berlinie są znowu poszukiwane . W porównaniu do ubiegłego roku wynajem tych lokali wzrósł o 50 % do tego samego okresu roku ubiegłego.

Pozytywny bilans – perspektywy przyszłościowe.

Najbardziej atrakcyjnym miejscem do wynajmu na lokale biurowe w Berlinie notuje się po pierwszym półroczu 2005r. dzielnica Tiergarten, gdzie średnio 1 m² kosztuje od 9.60 € do 12.00 €.
Sytuacja na rynku inwestycyjnym w Niemczech, moim zdaniem, jest dobra
i ma przed sobą bardzo dobre perspektywy na przyszłość.
Kolejnym przykładem może być bardzo duże zainteresowanie rynkiem inwestycyjnym w Niemczech Amerykanów i Brytyjczyków, ze względu na dobre warunki kredytowe oferowane przez banki, co daje interesujące perspektywy dla inwestorów ze względu na korzystne kalkulacje, np. możliwość uzyskania w miarę wysokiego czynszu oraz podpisywanie umów na długi okres czasu.
Amerykanie i Brytyjczycy w swoich wypowiedziach widzą Niemcy jako bardzo rozwojowy kraj Europy. Twierdzę też, że w Niemczech można jeszcze tanio kupować i inwestować. Niemcy zdecydowali się wystawiać na sprzedaż wiele budynków będących własnościami miast.
Takim bardzo dobrym przykładem wyjścia naprzeciw inwestorom, jest np. Hamburg, gdzie miasto zdecydowało wystawić na sprzedaż więcej jak 180 budynków.
Ze względu na coraz to większe zainteresowanie inwestowaniem w Niemczech branża nieruchomościowa rozwija się perspektywicznie.
Wracając do finansowania inwestycji przez banki niemieckie, muszę powiedzieć, że oprocentowanie hipoteczne jest tak niskie jak nigdy do tej pory. To właśnie przyciąga inwestorów do Niemiec.
Podsumowując moją wypowiedź na temat rynku inwestycyjnego oraz jego perspektyw na rynku nieruchomości, muszę wyraźnie powiedzieć, że rynek inwestycyjny w Niemczech rozwija się pozytywnie.
Dlatego też zachęcam polskie firmy zajmujące się nieruchomościami do współpracy z firmami niemieckimi oraz inwestorów do inwestowania w dobrze prosperujący i perspektywicznie rozwijający się rynek Niemiecki.

A. Abrahamowicz
Abrahamowicz Immobilien International