Projekt stworzony przez architektów z Catwright Pickard zapewni 113 nowych mieszkań, w tym 10 z łatwym dostępem dla osób na wózku inwalidzkim, rozległy parking dla rowerów oraz lokale użytkowo-handlowe przy ulicy Camberwell New Road. Przedsięwzięcie, które zakłada również powstanie malowniczego dziedzińca i miejsc parkingowych, wpasowuje się w trwałą strategię rozwoju okolicy Elephant and Castle.

Jest to pierwsza z 16 planowanych inwestycji, mających na celu stworzenie miejsc do przeprowadzki lokatorów osiedla Haygate, jako części programu rewitalizacji dzielnicy Elephant and Castle, który do 2014 roku zrobi z tej części Londynu kwitnące życiem, dobrze prosperujące miejskie centrum, jak to miało miejsce w latach 30-tych ubiegłego stulecia. Program szacowany na 1,5 mld funtów, obejmujący ok. 70 hektarów, zakłada stworzenie nowego, przeznaczonego dla pieszych centrum miasta, rynku, terenów zielonych oraz tysiąca nowych mieszkań i miejsc pracy.

 

Osiedle Haygate w centrum Londynu.
Źródło: www.elephantandcastle.org.uk

 

Dotychczas, pomimo doskonałych połączeń oraz bezpośredniej bliskości do ekonomicznych, kulturalnych i komercyjnych centrów Londynu, Elephant and Castle nie mógł się rozwijać ze względu na sposób w jaki został zbudowany. Osiedle Haygate z 1200 mieszkaniami, o bardzo dużym natężeniu ruchu i ze skomplikowanym labiryntem podziemnych przejść, z kładkami i chodnikami na różnych poziomach, stało się fizyczną barierą nękającą społeczność kiepskimi warunkami mieszkalnymi i wysokim poziomem zanieczyszczeń. Rozplanowanie całej okolicy wykonane w latach 60-tych XX wieku, podzieliło społeczność i stworzyło wrogie środowisko prowadzące do przestępczości.

Dlatego rada miejska przyjęła bardzo radykalną postawę, aby program rewitalizacyjny zapewnił spełnienie długoterminowych potrzeb mieszkańców i zostawił po sobie pozytywne dziedzictwo przyszłym pokoleniom. Fakt, iż miasto jest głównym właścicielem gruntów w tym obszarze daje doskonały poziom kontroli i realną władzę, by działać w imieniu mieszkańców, z ich 80-procentowym poparciem.

Główny zarys rozwoju Elephant and Castle obejmuje:

• ok. 7,5 tys. m2  nowoczesnych placówek handlowych oraz wypoczynkowych

• budowę 5,3 tys. nowych domów

• powołanie wielousługowej firmy, która zapewni bezemisyjność CO2 poprzez zdecentralizową sieć energetyczną, chłodzącą i grzewczą, 
  ekologiczną sieć kanalizacyjną oraz zastosowanie światłowodów w systemie łączności

• stworzenie nowego centrum miasta przyjaznego dla pieszych

• rozbiórkę istniejącego centrum handlowego oraz osiedla Haygate

• przeniesienie lokatorów osiedla Haygate do wysokiej jakości mieszkań socjalnych

• zamianę sieci dróg kołowych na naziemne ciągi piesze

• rozwój węzła transportu publicznego

• przemianę cmentarza przy kościele Św. Marii na rodzinny park

• stworzenie ponad 4 tys. nowych miejsc pracy.

Przemiana okolicy już się rozpoczęła, zaś ostatnie etapy rewitalizacji Elephant and Castle zaplanowane są na lata 2014-16. W krótkim czasie ta okolica może się stać najbardziej pożądanym miejscem w Wielkiej Brytanii dla ludzi szukających długoterminowych inwestycji w nieruchomości.

Radek Tabor

 

Projekt Oak Mayne Plaza przy nowym deptaku.

  Źródło: www.elephantandcastle.org.uk

Źródło: Property Journal