1.Jak nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wpłynęła na rynek nieruchomości? Był/jest wyścig po świadectwa energetyczne?

 

Bum na zapotrzebowanie świadectw energetycznych rozpoczął się na kilkanaście dni przed datą 28 kwietnia br.

Klienci, którzy planowali sprzedać lub wynająć nieruchomość mieszkaniową w tym terminie, czyli po dacie 28 kwietnia, zgodnie z Ustawą mieli obowiązek przekazać stronie kupującej lub najemcy, w przypadku wynajmu mieszkania, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu.

Pokazało się też w tym terminie dużo zgłoszeń od audytorów oferujących usługę sporządzania świadectw energetycznych. Rozpiętość cenowa za wykonanie świadectwa była i jest dość duża.

Z naszych obserwacji wynika, że każdy, kto potrzebował świadectwo energetyczne do transakcji sprzedaży lub najmu,  na początku obowiązywania Ustawy,  zdołał je uzyskać w dogodnym terminie, bez potrzeby przesuwania transakcji na termin późniejszy.

Oczywiście agenci WGN aktywnie pomagali i nadal pomagają klientom w poszukiwaniu audytorów sporządzających świadectwa energetyczne.

Świadectwo energetyczne stało się niezbędnym dokumentem do sfinalizowania każdej transakcji, dlatego pomoc agentów w tym zakresie jest jak najbardziej niezbędna, jest to dla agentów dodatkowa czynność związana z gromadzeniem dokumentów do przeprowadzenia transakcji.

 

2.Kupujacy i wynajmujący sprawdzają te świadectwa? Pytają o nie? Wybierają nieruchomości ze świadectwami?

 

W kwestii poszukiwania mieszkań, temat świadectw energetycznych praktycznie nie istnieje.

Nie jest to kryterium, które decyduje o atrakcyjności mieszkania ani pod względem sprzedaży ani pod względem najmu.

Wg Analityków WGN ponad połowa klientów poszukujących nawet nie wie, że posiadanie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe przy sprzedaży i wynajmie mieszkań.


3.Wszystkie nowo wystawiane od 28 kwietnia mieszkania (na wynajem i sprzedaż) mają świadectwa energetyczne? Czy wpłynęło to na ich ceny?

 

Świadectwa energetyczne są przedkładane zazwyczaj już przy transakcji. Rzadko się zdarza, aby sprzedający lokal mieszkalny, przy otwarciu oferty sprzedaży, posiadał już aktualne świadectwo energetyczne .

Zdarza się to przy lokalach zakupionych pierwotnie od dewelopera, po 2013 roku; świadectwa energetyczne były wówczas obowiązkowe przy transakcjach na rynku pierwotnym . świadectwa energetyczne są ważne przez 10 lat , pod warunkiem zachowania parametrów technicznych z daty sporządzenia świadectwa.

Niekiedy klienci , którzy zajmują się zawodowo obrotem nieruchomościami mieszkaniowymi, mają już sporządzone świadectwa energetyczne. Natomiast klienci sprzedający lub wynajmujący jednorazowo lokale mieszkalne, starają się o świadectwa dopiero do transakcji lub organizują takie świadectwo wcześniej, na wniosek agenta, w trakcie przyjmowania oferty do pośrednictwa sprzedaży lub wynajmu.

Istota posiadania świadectwa energetycznego w żaden sposób nie wpływa na cenę ofertową lokalu mieszkalnego ani na cenę sprzedaży lub wynajmu.

Agenci WGN nie spotkali się z tym, aby klient sprzedający lub wynajmujący podniósł cenę ze względu na uzyskanie świadectwa energetycznego.