W sumie podczas 28 lat obecności na rynku, WGN przeprowadził  blisko 160 000 transakcji w Polsce i za granicą dla ponad ćwierć miliona klientów. Jest to wynik, z którego Grupa może być dumna.

Od trzech odnotowuje się wysoki poziom nowych inwestycji deweloperskich, korzystna sytuacja na rynku kredytów, nisko oprocentowane lokaty, niestabilna sytuacja na giełdzie oraz stabilny rynek pracy przełożyły się na rekordowe obroty w obu głównych segmentach rynku komercyjnym i mieszkaniowym, co przełożyło się na rekordową ilość transakcji w 2018 roku w całej Polsce.

Warto podkreślić, że z każdym rokiem w WGN rośnie udział klientów spoza Polski w finalizowanych transakcjach. W 2018 roku ponad 10% stron transakcji stanowili klienci międzynarodowi, którzy przyczynili się do znacznego zwiększenia ilości transakcji w sektorze nieruchomości premium i komercyjnych, a w tym tak zwanych „nieruchomości trudnych”.

Charakterystyczne dla roku 2018 było większe zainteresowanie klientów mieszkaniami z rynku wtórnego. Co ciekawe odnotowano również wzrost sprzedaży domów, liczba sfinalizowanych transakcji w tym segmencie zwiększyła się o 45% w porównaniu r/r. Świadczy to o wzroście zamożności Polaków i chęci poprawy swoich warunków mieszkaniowych. Z prognoz WGN wynika, że ta tendencja będzie miała charakter wzrostowy i utrzyma się w najbliższym czasie.

Należy również podkreślić, że od pięciu lat widać wzmożone zainteresowanie klientów nieruchomościami premium. Zwłaszcza w zakupie i w najmie apartamentów a w mniejszym stopniu willi i rezydencji.

W 2018 roku odnotowano większą podaż i popyt na rynku nieruchomości komercyjnych, co powinno zainteresować osoby i firmy szukające form lokowania swoich funduszy w tym segmencie.

W ofercie WGN znajdują się nieruchomości inwestycyjne w szerokim wachlarzu cenowym, o zróżnicowanym stanie technicznym, wielkości oraz lokalizacji. Zwiększony popyt na nieruchomości w tym segmencie będzie się utrzymywał przez najbliższe dwa lata.

Leszek Michniak

Prezes Grupy WGN