Udział zgłosiło 125 osób, co stanowi  ¼  wszystkich agentów, prawników, analityków i doradców pracujących w Koncernie WGN.

Tematyka poruszana na kongresie będzie przyczyniać się do bezpiecznej i skuteczniejszej  pracy w obrocie nieruchomościami. Ważnym zagadnieniem będzie debata na temat sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce i na świecie z udziałem gości ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec, Bułgarii i Polski.|

W czasie uroczystej gali 9 maja będą wręczone doroczne nagrody – „Brokery” i Wyróżnienia za rok miniony.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Lady Stars.

 

Zobacz galerię z poprzedniego Kongresu.