Grupa WGN cały czas intensywnie się rozwija, poszerzając grono swoich Członków, jak i rozszerzając zakres usług świadczonych dla Klientów.

WGN systematycznie rozszerza pakiet usług, które Franchise-biorcy mogą oferować swoim Klientom. Aktualnie system obejmuje: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (WGN Nieruchomości), doradztwo kredytowe (WGN Kredyty), pomoc dla Klienta w wykończeniu zakupionej nieruchomości, w tym nieruchomości luksusowych (WGN Aranżacje pod klucz), ustalenie szacunkowej ceny nieruchomości (WGN Wyceny), pośrednictwo ubezpieczeniowe (WGN Ubezpieczenia), pośrednictwo w sprzedaży projektów (WGN Projekty), pomoc w przygotowaniu mieszkania do sprzedaży (WGN Home Staging), możliwość opracowania dla Klienta branżowych opinii, analiz i raportów (WGN Analizy). W ostatnich dniach pakiet usług został jeszcze rozszerzony o usługi dotyczące przeprojektowania nieruchomości (WGN Architekt & Design).

Dewizą marki jest hasło „Bycie liderem zobowiązuje” co oznacza, że WGN stawia na profesjonalizm, bezpieczeństwo transakcji oraz kompleksowość obsługi nawet najbardziej wymagających Klientów.

WGN w 2014 roku przeprowadził ponad 5300 transakcji i pośredniczył w sprzedaży nieruchomości o wartości ponad 1,3 mld złotych.

W swojej historii, Grupa WGN wykonała usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa inwestycyjnego, jak również międzynarodowego marketingu dla ponad 80.000  osób, firm i instytucji z ponad 70 krajów.

WGN laureat Nagrody JAKOŚĆ ROKU w kategorii usługa, laureat wyróżnienia SYMBOL ROZWOJU BIZNESU i wielu innych.


ZNAJOMOŚĆ BIUR OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA TERENIE WROCŁAWIA - według badań CEBRIS
(12.2010 r.)

 

Opis badania

 

Metoda Badawcza Wywiad telefoniczny w systemie CATI
Termin realizacji badania 6-10.12.2010
Próba badawcza 600 wywiadów
Sposób doboru próby losowa próba reprezentatywna dla miasta WrocławiaZnajomość spontaniczna

Znajomość spontaniczna jeśli chodzi o branżę nieruchomości plasuje się raczej na niskim poziomie, zaledwie 13,1% Wrocławian potrafiło wymienić bez pomocy ankietera firmę działająca właśnie w tej branży. Z pośród osób, które były w stanie wymienić z pamięci choćby jedną  agencję nieruchomości, najczęściej wskazywały firmę WGN – Wrocławska Giełda Nieruchomości (25,7%). Tuż za liderem uplasował się Jot–be Nieruchomości (21,9%), na trzecim miejscu znalazła się agencja Kruk Nieruchomości Anna Kruk z 10,8% wskazań. Pozostałe firmy świadczące swoje usługi w branży nieruchomości uzyskały wynik poniżej 10% wskazań.


Badania przeprowadziła niezależna firma CeBRiS / Centrum Badań Rynkowych i Społecznych
 

Znajomość wspomagana

Analizując znajomość wspomaganą, zaledwie 2,2% respondentów nie słyszało o żadnej z agencji nieruchomości wyczytanej z listy. Pozostali najczęściej wskazywali po dwie marki, które znają chociażby ze słyszenia.
Z pośród osób, które po odczytaniu przez ankietera listy agencji nieruchomości wskazały, że znają przynajmniej jedną z nich, najczęściej miały namyśli WGN–Wrocławską Giełdę Nieruchomości (57,9%). Na drugim miejscu uplasowało się biuro Bracia Strzelczyk Nieruchomości (48,0%),natomiast na trzecim Jot–be Nieruchomości z 27,2% wskazań.

Badania przeprowadziła niezależna firma CeBRiS / Centrum Badań Rynkowych i Społecznych


Postawa wobec rynku nieruchomości
Na pytanie czy w najbliższych 5 latach planuje Pan/Pani kupić bądź sprzedać jakąś nieruchomość, większość badanych wskazała, że nie (71,6%). Pozostali respondenci (27,9%) zamierzają w najbliższych 5 latach dokonać transakcji kupna bądź sprzedaży nieruchomości, na tej podstawie można stwierdzić, iż część z nich może stać się klientami którejś z agencji nieruchomości.


Badania przeprowadziła niezależna firma CeBRiS / Centrum Badań Rynkowych i Społecznych


Podsumowanie

  • Znajomość spontaniczna jeśli chodzi o branżę nieruchomości plasuje się raczej na niskim poziomie, aż 86,9% Wrocławian nie potrafi wydobyć z pamięci firmy działającej właśnie w tej branży. Wynik ten nie powinien być jednak zaskoczeniem ze względu na jej specyfikę (w końcu nie co dzień zmieniamy miejsce zamieszkania bądź pracy). By silniej zaistnieć w umyśle potencjalnych klientów należałoby zintensyfikować działania reklamowe, które w przyszłości poprawią świadomość marki.
  • Analizując znajomość wspomaganą, zaledwie 2,2% respondentów nie słyszało o żadnej z agencji nieruchomości wyczytanej z listy przez ankietera. Pozostali najczęściej wskazywali po dwie marki, które znają chociażby ze słyszenia. Tak jak w przypadku znajomości spontanicznej, dobry wpływ na poprawę wyniku miałaby zintensyfikowana kampania reklamowa.
  • Deklaracje respondentów na temat tego czy w najbliższych 5 latach zamierzają kupić bądź sprzedać nieruchomość wyglądają obiecująco. By jednak lepiej poznać przyszłość zalecane jest bardziej szczegółowe zbadanie tego zjawiska.