Całość posadowiona na części całego kompleksu parkowego z zabudową dworkowo-willową o pow.1,067 h, na zagospodarowanej części o pow. 3486mkw. Trzy kondygnacyjny budynek o pow. 850 mkw. przystosowany jest do prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej, składa się części piwnicznej, parteru, dwóch pięter oraz poddasza użytkowego. Według Miejscowego Plany Zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 23U( uchwała 14.09.2006, NRLV/3292/06), o przeznaczeniu na usługi z zakresu handlu, gastronomi,hotelarstwa, rekreacji i wypoczynku, lub na cele szkoleniowo-konferencyjne, usługi administracyjno-biurowe, oświaty i zdrowia. Dojazd z centrum Wrocławia ok. 15 minut drogą asfaltową, oraz bezpośrednio do budynku kostką brukową. Przy budynku miejsca parkingowe mieszczące do 40 samochodów. Istnieje możliwość zakupu całego kompleksu ( cena do uzgodnienia), oraz sprzedający może pomóc sfinansować do 50% wartości nieruchomości na warunkach do uzgodnienia. Ponieważ sprzedającym jest spółka, potencjalny kupujący stanie się zarówno właścicielem nieruchomości, jak również spółki, która nabyła nieruchomość. Oznacza to, że będzie zwolniony zarówno z uiszczania podatku VAT, jak i podatku od czynności cywilnoprawnych. Zapraszam do prezentacji, wyjątkowa oferta.

Cena ofertowa: 3.7 mln PLN

A beautiful, unique, completely refurbished manor-like estate is for sale, located in the Opatowice neighborhood- a picturesque riverside area. The whole estate is located on a part of a park aggregate of palatial villa buildings. The area has a total of 1,067h, with a developed area of 3486 meters squared. The three storey building (an area of 850 meters squared), adjusted to maintain various business activity, consists of a basement part, the ground floor, two stories and a usable attic storey. According to the MPZP (act NRLV/3292/06) the terrain is defined as 23U- an estate designed to be used for various services such as trade, gastronomy, hotels and recreation, or to be used for training/conference purposes, as well as schooling, health, administration and office services. There is speedy access to the Wrocław city center, about 15 minutes by car (asphalt road and a cobblestone road leading to the estate itself). There is a parking lot with space for up to 40 cars. There is a possibility of buying the aggregate as a whole (negotiable price), also the seller have the possibility to participate in funding up to 50 % of the sell price ( terms to be agreed).

Offer price: 3.7 mln PLN


Katarzyna Danielak
Specjalista ds. Nieruchomości
tel.: 71 337 84 22, 504 644 333, fax.: 71 337 84 08, e-mail: k.danielak@wgn.pl