W dniu 20 kwietnia 2022 roku Kapituła Orła Brokera WGN przyznała prestiżową statuetkę Orła Brokera WGN dla

Biura WGN Poznań / Grunwaldzka (w Grupie od 4 lat), prowadzonego przez Szymona Tamborskiego. 

Biuro uzyskało tą nagrodę za całokształt działalności w roku 2021, w szczególności za: stałą wysoką jakość usług, wysoki poziom uzyskanego obrotu, profesjonalne prowadzenie transakcji i promocję Marki WGN, w tym na rynku nieruchomości komercyjnych. 

 

Podstawą sukcesu poznańskiego zespołu jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i standardów obsługi. Profesjonalne przeprowadzenie transakcji stawiają na pierwszym miejscu.

Biuro, dzięki swojej rzetelnej i długoletniej działalności, doskonale przyczynia się do promocji marki WGN na rynku, w tym rynku poznańskim, a dzięki WGN Commercial Poznań zespół Pana Szymona dociera do prestiżowego klienta inwestycyjnego.

 

Podczas 51 Kongresu Szkoleniowego WGN w dniu 28.04.2021 przyznano również 3 równorzędne Wyróżnienia Orła Brokera oraz Specjalne Wyróżnienie WGN

Laureatami trzech równorzędnych Wyróżnień Orła Brokera WGN zostali

 

WGN Bolesławiec (w Grupie od 23 lat) – za stały i imponujący rozwój, profesjonalny sposób działania Biura, wysoki obrót oraz wzorowe prowadzenie transakcji.

 

Właściciele biura Małgorzata i Roman Mlak oraz ich doradcy stawiają na indywidualne podejście do klienta, zaangażowanie, współpracę oraz wszechstronną pomoc klientom, gdy tego potrzebują.  

 

WGN Częstochowa (w Grupie od 6 lat) - za wysoki obrót, imponującą liczbę transakcji, wysoki poziom obsługi Klienta, zaangażowanie w promocje marki WGN, zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Podstawą sukcesu Biura prowadzonego przez Artura Kupisa jest budowanie profesjonalnej relacji z klientami, co skutkuje przeprowadzaniem udanych transakcji, a tym samym wzmacnianiem pozycji lidera oraz kolejnymi poleceniami. 

 

WGN Polkowice z oddziałami w Szprotawie, Nowej Soli i Żaganiu (w Grupie od 6 lat) - za skuteczność przekładającą się na liczbę transakcji oraz wysokość uzyskanego obrotu, imponujący rozwój oraz stały doświadczony zespół doradców.

 

Za sukcesem Ewy Rybczyńskiej i Marka Świdzińskiego stoi zgrany i doświadczony zespół doradców z czterech oddziałów. Do każdej transakcji doradcy podchodzą z największym zaangażowaniem i w sposób profesjonalny odpowiadają na potrzeby klientów.

 

Kapituła Orła Brokera WGN postanowiła wyróżnić jeszcze jedno biuro WGN, nie będące w gronie nominowanych. W uznaniu za konsekwencję, ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązań i niekonwencjonalne podejście do pośrednictwa Specjalne Wyróżnienie WGN otrzymało Biuro WGN w Sosnowcu, ul. Modrzejowska (w Grupie od 8 lat).

Rafał Kampczyk i Krzysztof Badan posiadają szeroką wiedzę z zakresu rynku nieruchomości, finansów i procesów sprzedaży. Swoją wiedzą dzielą się od lat na Konwentach i Kongresach Szkoleniowych Grupy WGN. Przez cały czas działalności Biuro ogromnie się rozwinęło pod względem ilości transakcji, wysokości uzyskanego obrotu, poziomu obsługi Klienta. Panowie Badan i Kampczyk byli już nagradzani i wyróżniani za wspaniałe osiągnięcia na rynku więc przyznanie im Specjalnego Wyróżnienia stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu ich działalności.

 

Laureaci ORŁA BROKERA WGN 2021

 

Debata z laureatami Orła Brokera WGN odbyła się podczas 25 Konwentu Dyrektorów WGN.

 

Dla przypomnienia nominowane biura w kolejności alfabetycznej:

 

 

W roku 2021 Wielka Giełda Nieruchomości zrealizowała rekordową ilość transakcji - ponad 15 000, sprzedając lokale i nieruchomości o wartości ponad 3 mld PLN, a udział marki na rynku obrotu nieruchomościami wyniósł ponad 2 % całego wolumenu wszystkich transakcji w Polsce.

Skuteczność sprzedaży wyniosła blisko 90% wszystkich ofert nieruchomości.

 

 Średni staż Biura WGN w Grupie wynosi ponad 13 lat a najstarsi Partnerzy są WGN-owcami od ponad 27 lat.

 

Zobacz Ceremonię wręczenia Statuetki i Wyróżnień Orła Brokera WGN 2021 podczas Konewtu Dyrektorów WGN