Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI SERVICES. Złotym Godłem QI została nagrodzona Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Trzykrotne wyróżnienie równało się z przyznaniem Perły Jakości QI.

 

Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła, już po raz kolejny działania związane z zaangażowaniem Koncernu WGN w doskonaleniu procedur zarządzania jakością, a także realizowaniem skutecznej polityki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności.

 

Uroczystość rozdania nagród poprzedziło Forum Jakości i Innowacyjności, wypełnione panelami dyskusyjnymi. Podczas czterech paneli odbyła się dyskusja o inteligentnych miastach, innowacyjnych przedsiębiorstwach, zrównoważonym rozwoju, idei patriotyzmu gospodarczego, RODO w systemie zarządzania, ekologii jako jednym z filarów Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego oraz o synergii sportu i biznesu.

 

Najwyższa Jakość QI jest największym programem projakościowym w Polsce, skupiającym firmy i instytucje, działające na terytorium naszego kraju wokół idei zarządzania jakością.

 

W tym roku odbyła się jego XII edycja, realizowana pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Organizatorem programu jest Grupa Media Press, wydawca Forum Biznesu, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

 

Tytuł i certyfikat Najwyższa Jakość Quality International potwierdzają wdrożenie wysokich standardów zarządzania firmą, a Godło QI stanowi wymierne wsparcie w budowaniu jej pozytywnego wizerunku.

 

 

Paulina Michniak
Dział Rozwoju