Rada Polityki WGN nominowała Złotą Dziesiątkę biur WGN do prestiżowej nagrody ORŁA BROKERA WGN 2021.

Jak zwykle brano pod uwagę między innymi: przychody Oddziałów WGN (w całym roku 2021), liczbę transakcji w tym ilość spektakularnych, ilość i jakość ofert, zdjęcia przy ofertach, wielkość zespołu w biurze, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aktywność ekspercką, standard i wachlarz świadczonych usług oraz wkład w promowanie marki WGN.

Warto podkreślić, że nominowana 10 Biur WGN uzyskała w zeszłym roku 7-cyfrowe przychody lub zbliżyła się do tej kwoty.

Pomimo, że rok 2021 był bardzo trudny, Grupa WGN przeprowadziła rekordową ilość transakcji – ponad 15 000, co w historii 31 lat WGN daje imponujący wynik - ponad 210 000. Średni staż Biura WGN na rynku wynosi ponad 13 lat, co świadczy o dużej stabilności Koncernu, a średni staż pracy agenta ponad 8 lat.

Warto zaznaczyć, że tylko 10 Najlepszych z Najlepszych doradców nieruchomości WGN w roku 2021 zrealizowało rekordową ilość – 1020 transakcji, co stanowi aż 1/15 wszystkich przeprowadzonych transakcji w Grupie WGN w roku 2021.

W maju 2022 roku kapituła WGN podejmie decyzję o wyborze Laureata prestiżowego Orła Brokera WGN 2021 oraz trzech równorzędnych Wyróżnień Orła Brokera 2021.

 

 

 

Kolejność biur alfabetyczna

WGN Bolesławiec – Małgorzata i Roman Mlak

WGN Chrzanów – Ewa i Piotr Żuczkowscy

WGN Częstochowa – Artur Kupis

WGN Inowrocław – Andrzej Gorzelańczyk

WGN Poznań, WGN Commercial / Grunwaldzka – Szymon Tamborski

WGN Szprotawa, Nowa Sól, Polkowice, Żagań – Ewa Rybczyńska i Marek Świdziński

WGN Słupsk – Jadwiga i Kinga Kubicz

WGN Szczecin / Langiewicza – Jacek Mielniczuk

WGN Szczecin / Plac Lotników – Marta Szwaja i Piotr Gałązka

WGN Ustroń – Mariola Teszler - Wróbel

 

Wszystkim nominowanym Partnerom gratulujemy!