Leszek Michniak działa na rynku nieruchomości od 1990 roku. Był pomysłodawcą i twórcą Giełdy Nieruchomości przy pierwszej prywatnej telewizji w Polsce – TV ECHO.

1991 rok – założył WROCŁAWSKĄ GIEŁDĘ NIERUCHOMOŚCI obecnie WGN – WIELKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI - największy koncern obrotu nieruchomościami w Polsce i jeden z największych w Europie.

1994 rok – był inicjatorem i współzałożycielem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON.

1994 rok - współzałożył Krajową Strukturę Organizacyjną Przedstawicieli Regionalnych Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, przekształconą w 1995 r. w Polską Federację Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, obecnie POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - PFRN.