Wydarzenie podsumowało tegoroczne edycje Programów Najwyższa Jakość QI oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma

Najwyższa Jakość QI jest największym programem projakościowym w Polsce, skupiającym firmy i instytucje, działające na terytorium naszego kraju wokół idei zarządzania jakością.

Podczas uroczystej Gali Grupa WGN została po raz kolejny nagrodzona prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2019 oraz otrzymała Złote Godło QI.

Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości. Złotym Godłem QI została nagrodzona Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, franczyza oraz działalność deweloperska.

Uroczystość rozdania nagród poprzedziło Forum Jakości i Innowacyjności, wypełnione panelami dyskusyjnymi. Tematem Europejskiego Forum Biznesu było przybliżenie różnych obszarów, wyzwań i celów w zakresie bezpieczeństwa, odnoszącego się do przedsiębiorstw, instytucji i gmin, a w efekcie całego kraju i innych państw Europy. Celem Forum była wymiana poglądów i doświadczeń w powyższym zakresie w formie debaty dotyczącej obecnych uwarunkowań, zagrożeń, szans i wyzwań środowiska bezpieczeństwa.

W tym roku odbyła się jego XIII edycja, realizowana pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Organizatorem programu jest Grupa Media Press, wydawca Forum Biznesu, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

Tytuł i certyfikat Najwyższa Jakość Quality International potwierdzają wdrożenie wysokich standardów zarządzania firmą, a ZŁOTE GODŁO QI stanowi wymierne wsparcie w budowaniu jej pozytywnego wizerunku.


Dagmara Komarnicka
Manager Rozwoju Sieci Franczyzowej