Orzeł Brokera WGN za rok 2018

W uzasadnieniu uargumentowano wybór długoletnią i owocną współpracą, wysokim poziomem świadczonych usług, promocją marki WGN na rynku, dużą liczbom transakcji oraz imponującym obrót.

Jest to jedno z najdłużej działających Biur w Grupie WGN, bo aż od 1996r, czyli 23 lat.

Firma prowadzona przez zgrane rodzinne trio: Zdzisława Kaczmarka, Marcina i Annę Kaczmarków  – we współpracy ze stałym zespołem Agentów – co zapewnia wysoki poziom obsługi Klientów oraz dużą liczbę transakcji i stały wysoki obrót.

Biuro jest oceniane jako rzetelne, skuteczne i z wysokim poziomem wiedzy Agentów. Opinie prowadzących Biuro są cytowane w lokalnych czasopismach. 

Poza usługami pośrednictwa Biuro oferuje swoim Klientom także: doradztwo kredytowe w ramach WGN Kredyty oraz wycenę nieruchomości w ramach WGN Wyceny.

Agenci współpracujący z Biurem są często wyróżniani jako najlepsi Doradcy miesiąca.

Biuro, dzięki swojej rzetelnej i długotrwałej działalności, doskonale przyczynia się do promocji marki WGN na rynku, w tym rynku lokalnym.

Ponadto przyznano trzy równorzędne wyróżnienia Brokera WGN za rok 2018.

WYRÓŻNIENIE Brokera 2018

dla WGN Sosnowiec  – za imponujący rozwój, nowatorski sposób prowadzenia Biura, stały wysoki obrót oraz wzorowe prowadzenie transakcji.

To Biuro kierowane przez zgrany duet – Państwo Krzysztofa Badana i Rafała Kampczyk.

W ramach Grupy WGN działają od 2013r.

Biuro w sposób imponujący wykorzystuje internet do promocji swojej działalności, ofert i marki WGN. Posiada własną profesjonalną stronę internetową, profile na portalach społecznościowych, w tym profesjonalnych i największych: Linkedin oraz na Instagram, Facebook i Google +.

Panowie Kampczyk i Badan posiadają szeroką wiedzę z zakresu rynku nieruchomość, finansów, procesów sprzedaży. Wiedzą tą dzielą się od lat na Kongresach Szkoleniowych Grupy WGN , jak i w ramach Akademii Nieruchomości i Inwestycji WGN.

Przez cały czas działalności Biuro ogromnie się rozwinęło pod względem ilości transakcji, wysokości uzyskanego obrotu, poziomu obsługi Klienta. Panowie Badan i Kampczyk byli już nagradzani i wyróżniani za wspaniałe osiągnięcia na rynku.

WYRÓŻNIENIE Brokera 2018

dla WGN Radomsko – za wysoki obrót, imponującą liczbę transakcji, wysoki poziom obsługi Klienta, zaangażowanie w promocje marki WGN.

to Biuro stosunkowo od niedawna działa w ramach Grupy WGN, bo od 2016r. Jest to przykład na to, że firmy rodzinne działają skutecznie i profesjonalnie.

Biuro zostało otwarte przez Pana Dariusza Włodarę, który osiąga imponujące wyniki co do ilości transakcji. Jest systematycznie wyróżniany jako Broker Miesiąca WGN, a ostatnio został zaliczony do czwórki najlepszych Brokerów całego 2018 roku.

Koordynator Biura – Pani Agnieszka Konopka, potwierdza, że kobiety świetnie sobie radzą na rynku nieruchomości.

Biuro w Radomsku działa w bardzo szerokim zakresie, oferując Klientom najwyższej jakości usługi w ramach pośrednictwa, kredytów jako WGN Kredyty, wycen – jako WGN Wyceny oraz remontów – jako WGN Remonty.

WYRÓŻNIENIE Brokera 2018

dla WGN Kraków –  za skuteczność przekładającą się na liczbę transakcji oraz uzyskanego obrotu, imponujących rozwój oraz promocje marki WGN.

To najmłodsze Biuro spośród Biur wyróżnionych za rok 2018. Początkowo w Krakowie była otwarta przez Partnera jedna placówka, a od czerwca 2018r. działa druga lokalizacja Biura WGN w tym mieście.

Pomimo krótkiego stażu, Biuro rozwija się wręcz imponująco: aktualnie współpracuje z nim 11 Agentów i Doradców. Funkcje Dyrektora pełni w nim Pani Katarzyna Święcińska – laureatka Nagrody Objawienie Roku 2018. Dzięki jej wysiłkowi i zaangażowaniu firma działa bez zarzutu. Agenci Biura przeprowadzają wysoką ilość transakcji, w sposób profesjonalny i satysfakcjonujący Klientów. Pomimo trudnego rynku, na którym działają dwa Oddziały oraz dużej konkurencji, jego obecność jest wyraźnie zaznaczona w Krakowie. Pomogły temu między innymi szeroko zakrojone lokalne akcje reklamowo- marketingowe, organizowane przez Partnera.

WGN Kraków wyróżnia się jedną z najwyższych liczb ofert, skutecznością przekładająca się na liczbę transakcji oraz uzyskanego obrotu oraz liczbą współpracujących Agentów.  Te elementy stanowiły podstawę do przyznania wyróżnienia.

Statuetka Orła Brokera i trzy Wyróżnienia Brokera za rok 2018 zostały wręczone podczas uroczystej gali AWARS Broker w Stęszewie podczas 48 Kongresy Grupy WGN.

Dla przypomnienia nominowane biura w kolejności alfabetycznej:

- WGN Bolesławiec – Małgorzata i Roman Mlak

- WGN Chrzanów – Piotr Żuczkowski

- WGN Głogów z oddziałem w Szprotawie i Polkowicach – Ewa Rybczyńska, Ewa Konopska, Marek Świdziński

- WGN Jaworzno – Adam Mleczko

- WGN Kraków – Katarzyna Święcińska

- WGN Legnica – Anna Łakomska

- WGN Ostrów Wielkopolski – Zdzisław Kaczmarek

- WGN Radomsko – Dariusz Włodara

- WGN Sosnowiec – Krzysztof Badan, Rafał Kampczyk

- WGN Szczecin, plac Lotników – Piotr i Marta Gałązka