Organizatorem ww. inicjatywy jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Wojewodowie i Marszałkowie poszczególnych województw, a wsparcia udzieliły izby gospodarcze oraz organizacje regionalne i branżowe.

Uroczystość w znakomity sposób poprowadzili Dorota Gardias oraz Krzysztof Ibisz. Zgromadzonych gości powitał gospodarz wieczoru Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym ich sukcesów oraz podkreślił zaangażowanie Federacji w działania na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości.

Po części oficjalnej odbył się bal z licznymi atrakcjami min. występ grupy tanecznej Idol, wspaniały występ Ryszarda Rynkowskiego oraz Mateusza Mijał.

Diament 30-lecia Polskiej Transformacji to wyjątkowa nagroda, która jest wyrazem olbrzymich możliwości i wysokich kompetencji. Jej zadaniem jest także podkreślenie zasług i uhonorowanie tych firm, które bez wątpienia miały pozytywny wpływ na rozwój Polskiej Gospodarki w ostatnich 30-tu latach.

To kolejne prestiżowe wyróżnienie otrzymane w ostatnich latach przez Grupę WGN jest wynikiem sukcesu połączonego z zasadami uczciwości i rzetelności biznesowej.

Wszystkim naszym Partnerom, klientom i współpracownikom pragniemy serdecznie podziękować za owocną współpracę oraz nieocenioną pomoc w promowaniu marki nie tylko na rynku polskim. Dzięki temu możemy nieustannie się rozwijać i udoskonalać naszą ofertę.To nas motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników.