Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI SERVICES. Srebrnym Godłem QI została nagrodzona  Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła, już po raz kolejnym działania związane
z zaangażowaniem Koncernu WGN w doskonaleniu procedur zarządzania jakością, a także realizowaniem skutecznej polityki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności.

Uroczystość rozdania nagród poprzedziło Forum Jakości i Innowacyjności, wypełnione panelami dyskusyjnymi. Eksperci poruszyli tematykę konkurencyjności, a także przedstawili wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce. 

Najwyższa Jakość QI  jest największym programem projakościowym w Polsce, skupiającym firmy i instytucje, działające na terytorium naszego kraju wokół idei zarządzania jakością.
W tym roku odbyła się jego XI edycja, realizowana pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Organizatorem programu jest Media Press, wydawca Forum Biznesu, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

Tytuł i certyfikat Najwyższa Jakość Quality International potwierdzają wdrożenie wysokich standardów zarządzania firmą, a Godło QI stanowi wymierne wsparcie w budowaniu jej pozytywnego wizerunku.

 

Dagmara Komarnicka
Office Manager